Voorwaarden Niet Goed Geld Terug Garantie

 

 

Als u als klant niet tevreden bent over onze resultaten dan zullen wij er alles aan doen om dat recht te zetten. We gaan zelfs zo ver dat we u het geld dat u besteed heeft aan onze trainingsdagen terug te geven. Om aanspraak te kunnen maken op onze unieke Garantie hebben vijf spelregels.

 

  1. We hebben een gezamenlijk en meetbaar doel afgestemd

Om te kunnen bepalen of onze training/programma effectief is geweest zullen we gezamenlijk vooraf een doel bepalen dat meetbaar is voor beide partijen. In onze offerte is dit doel opgenomen. Het resultaat en de voortgang van het doel wordt tussentijds met elkaar gedeeld zodat tussentijdse bijsturing kan plaatsvinden.

 

  1. Onze Digitale Leer Omgeving dient door alle deelnemers (op tijd) te zijn doorlopen.

De borging van onze training of ons programma is een cruciaal onderdeel van het succes. Het echte veranderproces vindt pas plaats in de weken na een training, in de dagelijkse praktijk. Wij bieden daarvoor maximale ondersteuning door onze Digitale Leer Omgeving. Deze dient door de deelnemers volledig en op tijd te zijn gebruikt.

 

  1. De coaching is vooraf goed afgestemd

ANEBON biedt coaching op de werkvloer aan om de deelnemers ook in de dagelijkse omstandigheden te laten leren. Wij hanteren daar de hoofd-handen-hart-coaching voor. Indien de opdrachtgever ervoor kiest om de coaching zelf uit te voeren dan is dient de betreffende coach de ‘Train-de-coach-module’ van ANBEON te hebben gevolgd.

 

  1. Alle door ANBEON ter beschikking gestelde hulpmiddelen zijn gebruikt.

De werkwijzen en hulpmiddelen die wij ter beschikking stellen aan de verantwoordelijk leidinggevende, coach(es) en deelnemers dienen aantoonbaar te zijn gebruikt.

 

  1. We worden in staat gesteld om op basis van de tussentijdse resultaten, bij te sturen.

Indien nodig doen we dan vervolgsessies met de deelnemers, passen we onze Digitale Leer Omgeving aan of  stellen we één van onze coaches beschikbaar.